ID
Password
FlashGuide
HA Infomation

Regional Forum

Rzeczpospolita Polska
(Republic of Poland)

  Index

  • -=MW=-

    02. 11. 2017 06:29 PST


marineq

Kapitanowie! Dzisiaj na pokład została wciągnięta bandera. Pływajcie z nią dumnie i godnie prezentujcie.
The captains! Today the naval ensign was pulled on the deck. Swim with it pride and present dignity.

 

Zapraszamy do floty

Welcome to the fleet

 

Rekrutacja do floty poprzez kontakt "radiomanem" w grze ze mną (główny dywizjon) oraz dowódcami dywizjonów:
thebigone45 - dywizjon Seawolf;
andreq - dywizjon Revenge;
apytel - dywizjon SeaEagle.
Tutaj na stronie można wyrazić chęć przystąpienia do nas mwn.cba.pl

 

The recruitment to the fleet by "radioman" in the game with me (main squadron) and squadron masters:
thebigone45 - Seawolf squadron;
andreq - Revenge squadron;
apytel - SeaEagle squadron.
Here on website you can write willingness to join us mwn.cba.pl

  Index

  • Odbudowa floty / Restoration of the fleet

    09. 02. 2017 11:54 PST


marineq

Ahoj Kapitanowie,

nastąpił reset flot po włączeniu gry Navy Field na platformę Steama i żebyśmy pływali pod wspólną banderą musimy ponownie utworzyć flotę. Zapraszam Was do łączenia się ponownie do założonego przeze mnie squadronu -=MW=- przez radiomana, który po osiągnięciu wymaganej liczby członków przekształcimy we flotę i założymy ponownie banderę.

Ahoy Captains,

they did reset the fleets after joined Navy Field on Steam platform and if we want to flow under common the ensign we must build the fleet again. I invite you to join for created squadron -=MW=- again, which will transform to the fleet after reached required number of members and then we will pull on the mast our ensign.

  • Re : -=MW=-

    10. 03. 2017 10:51 PST


marineq


The fleet was reactivated. Welcome!

Flota została reaktywowana. Zapraszamy!

 

1